Formand
Andreas Olesen
Søndermarken 56
25 23 18 99
 
Næstformand
Henning Lauritsen
Søndermarken 129
50 73 72 21
 
Kasserer
Lise Degn
Søndermarken 7
27 27 93 46
 
 
Sekretær

Birgitte Johansen

Søndermarken 39
51 78 10 09
 
Revisor
Erling Schultz
Søndermarken 47
86 91 12 32
Revisor
Lars Dalentoft
Søndermarken 49
86 98 78 26

 

           
20 82 72 02