Skydestige og rensebånd: Hvis der blandt foreningens medlemmer, måtte være behov for at låne en skydestige eller et rensebånd, kan disse udlånes af foreningen. Begge dele opbevares på Søndermarken 49, og udlånes efter "først til mølle" princippet.