Grundejerforeningen Søndermarken / Præstevangen har bl.a. til opgave at varetage grundejernes interesser overfor Favrskov Kommune og andre myndigheder, samt være medvirkende ved skabelsen af områdets miljø.

Derudover er det foreningens opgave at vedligeholde fortove og veje i området, samt sørge for vedligeholdelsen af vore grønne områder og stier.

Kontingent for medlemskab er 2000 kr. årligt. Kontingentet opkræves via PBS a' 2 rater årligt. Kontingentet bruges dels til foreningens drift dels til en vejfond. Den største driftsudgift er vedligeholdelse af kvarterets grønne områder og snerydning. Vejfonden bruges når veje og fortove skal vedligeholdes og have ny belægning.

Tidligere godkendte regnskaber og det senest vedtagne budget eller budgetforsalg kan ses på siden med dokumenter. Her finder man også referater fra de seneste års generalforsamlinger samt udsendte "Beboermeddelelser"