18. november 2020

Generalforsamling 2020 AFLYST !!


AFLYSNING!!

Bestyrelsen har på baggrund af et minimalt antal forhåndstilmeldte husstande valgt, at udskyde den planlagte generalforsamling som skulle have fundet sted torsdag d. 26 november kl. 19 i SKIC.

 

Med kun én tilmelding ud af foreningens 142 husstande har vi vurderet, at der ikke ville være et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for, at gennemføre den planlagte generalforsamling.

 

Vi formoder at den ekstraordinære lave tilmelding primært skyldes covid-19. Derfor vil der efter nytår blive omdelt en ny indkaldelse omkring afholdelse af mødet i januar 2021, hvor vi forventer en markant større tilslutning.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen