Grundejerforeningen Søndermarken / Præstevangen dækker 142 parceller i to tætliggende boligområder i udkanten af Søften, tæt ved skov og mark og kun få hundrede meter fra Præstemarkskolen.

Søften er beliggende i Favrskov Kommune ca. 15 km. nordvest for Aarhus, midt i den danske natur, tæt ved Hinnerups mange indkøbsmuligheder og kun 3 minutters kørsel fra motorvej E45

Denne hjemmeside er især oprettet for at informere vore medlemmer om hvad der sker i foreningen. Om nyheder fra bestyrelsen, information om foreningen og omtale af andre emner af fælles interesse.

Grundejerforeningen har primært som formål at varetage grundejernes interresser overfor myndighederne, samt forestå vedligeholdelsen af områdernes veje og fortove samt de grønne områder.

Skydestige og rensebånd: Hvis der blandt foreningens medlemmer, måtte være behov for at låne en skydestige eller et rensebånd, kan disse udlånes af foreningen. Begge dele opbevares på Søndermarken 49, og udlånes efter "først til mølle" princippet.


Engen - rekreativt område i Søften