Grundejerforeningen Søndermarken / Præstevangen dækker 142 parceller i to tætliggende boligområder i udkanten af Søften, tæt ved skov og mark og kun få hundrede meter fra Præstemarkskolen.

Søften er beliggende i Favrskov Kommune ca. 15 km. nordvest for Aarhus, midt i den danske natur, tæt ved Hinnerups mange indkøbsmuligheder og kun 3 minutters kørsel fra motorvej E45

Denne hjemmeside er især oprettet for at informere vore medlemmer om hvad der sker i foreningen. Om nyheder fra bestyrelsen, information om foreningen og omtale af andre emner af fælles interesse.

Grundejerforeningen har primært som formål at varetage grundejernes interresser overfor myndighederne, samt forestå vedligeholdelsen af områdernes veje og fortove samt de grønne områder.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vores ordinære generalforsamling 2019 afholdes torsdag d. 7/11-2019.

Se dagsorden her: Indkaldelse Ordinær generalforsamling 2019

Der fremsættes forslag vedr. vejfonden og antal bestyrelsesmedlemmer som kræver, jf. foreningens vedtægter, mindst 2/3 stemmeflerhed af samtlige stemmeberettigede. Bestyrelsen opfordrer derfor alle foreningens medlemmer (142 husstande) til at møde op på generalforsamlingen!


Engen - rekreativt område i Søften